Why Gigster?
  • Top talentTop talent
  • Managed serviceManaged service
  • Liquid workforceLiquid workforce
  • Scalable infrastructureScalable infrastructure
  • Enterprise securityEnterprise security
Why Gigster?
  • Top talentTop talent
  • Managed serviceManaged service
  • Liquid workforceLiquid workforce
  • Scalable infrastructureScalable infrastructure
  • Enterprise securityEnterprise security

Paul Graham assaigs escrits en català

A continuació es mostra una llista dels assajos de Paul Graham traduït al català.

Resources > Paul Graham assaigs escrits en català > català
Language:
OriginalTemps de lecturatraducció
La distracció desconnectar6 minscatalà
Escriptura, resum3 minscatalà