Paul Graham assaigs escrits en català

A continuació es mostra una llista dels assajos de Paul Graham traduït al català.

Resources > Paul Graham assaigs escrits en català > català
Language:
OriginalTemps de lecturatraducció
La distracció desconnectar6 minscatalà
Escriptura, resum3 minscatalà

Want to learn more about Gigster? Enter your email and we'll be in touch.