Why Gigster?
  • Top talentTop talent
  • Managed serviceManaged service
  • Liquid workforceLiquid workforce
  • Scalable infrastructureScalable infrastructure
  • Enterprise securityEnterprise security
   Why Gigster?
   • Top talentTop talent
   • Managed serviceManaged service
   • Liquid workforceLiquid workforce
   • Scalable infrastructureScalable infrastructure
   • Enterprise securityEnterprise security

   Paul Graham insholar o'zbek tilida yozilgan

   Quyida o'zbek tiliga tarjima Paul Graham ning qissalari bir ro'yxati

   Resources > Paul Graham insholar o'zbek tilida yozilgan > O'zbekiston
   Language:
   originalTime o'qingtarjima
   O'rtacha urishdan22 minsO'zbekiston