Paul Graham insholar o'zbek tilida yozilgan

Quyida o'zbek tiliga tarjima Paul Graham ning qissalari bir ro'yxati

Resources > Paul Graham insholar o'zbek tilida yozilgan > O'zbekiston
Language:
originalTime o'qingtarjima
O'rtacha urishdan22 minsO'zbekiston